Thư viện

Video

VTV1 - Hoàng Long với nghề điều dưỡng

Đây là những thực tập sinh hộ lý hoàn toàn do phía Việt Nam đào tạo và đáp ứng được yêu cầu của phía Nhật Bản.

Hoàng Long CMS - VTV1

JHL Group với tiền thân là Hoàng Long CMS đã, đang và sẽ tiếp tục trên con đường phát triển mang lại lợi ích cho người lao dộng và xã hội.


JHL Vietnam Group., JSC
ph
000-000-0000
Liên hệ tư vấn