JHL Outsourcing lựa chọn liên kết với hệ thống các nhà máy Nhật Bản uy tín tại Việt Nam như:  Canon, Toyota, Honda, Panasonic....nhằm mang đến cho người lao động Việt cơ hội việc làm trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại cùng mức thu nhập ổn định.

Với người lao động chưa từng đi nước ngoài, mức thu nhập được hưởng từ 6-8 triệu đồng/tháng.  Trong quá trình thực tập tại các nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam, người lao động sẽ được đánh giá về mức độ phù hợp sau quá trình hướng nghiệp, đào tạo và làm việc thực tế. Nếu đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng, người lao động sẽ được phái cử, luân chuyển đi làm việc ở nước ngoài.

Sau chương trình phái cử, người lao động được công ty chăm lo về vấn đề tái hòa nhập thông qua công tác tổ chức đón tiếp, khen thưởng; được đánh giá lại về năng lực và kinh nghiệm thực tế sau quá trình làm việc ở nước ngoài để làm cơ sở cho việc tư vấn nghề nghiệp sau này. Với người lao động đã có kinh nghiệm thực tiễn từ các nước phát triển và đã qua tái đào tạo nâng cao tại Học viện Hướng nghiệp và Đào tạo, mức thu nhập có thể nhận được từ 10-20 triệu đồng trở lên trong vai trò người quản lý.

Với số vốn tích lũy được, người lao động cũng có thể lựa chọn con đường khởi nghiệp với sự tư vấn, hỗ trợ của JHL Outsourcing và đối tác về phương pháp, kỹ thuật cần thiết để thuận lợi và thành công.