Cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hướng nghiệp, đào tạo nghề quốc tế, và kinh nghiệm đúc kết trong suốt 20 năm qua, JHL Group  đã tạo ra một mô hình vận hành tập đoàn khép kín nhằm gắn kết trách nhiệm của doanh nghiệp dài lâu với người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa cho nguồn nhân lực chất lượng cao đồng hành cùng JHL GROUP.