image
Gia nhập JHL Group ngay hôm nay
image_arrow

Tại JHL Group, con người là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi luôn tôn trọng và đề cao vai trò từng cá nhân, trân quý những nỗ lực của mỗi thành viên. thông qua chính sách đãi ngộ cạnh tranh cùng cơ hội được đào tạo bài bản, phát triển & thăng tiến trong Hệ sinh thái JHL Group.

image
Luôn trân quý những nỗ lực của mỗi nhân sự, JHL Group mang tới chế độ đãi ngộ toàn diện, cạnh tranh, chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội được đào tạo bài bản, phát triển & thăng tiến trong Hệ sinh thái JHL Group.
image
image
image
JHL Group sẵn sàng trao quyền cho mọi nhân tài trải nghiệm, phát triển thông qua việc đem tới các thử thách thú vị ở các vị trí công việc cũng như cơ hội thăng tiến tương xứng năng lực bản thân, bất chấp tuổi đời & tuổi nghề.
image
Tại JHL Group, chúng tôi đảm bảo kết quả công việc được triển khai đánh giá rõ ràng, minh bạch làm tiền đề cho việc phát triển lộ trình, luân chuyển, bổ nhiệm,...dựa trên năng lực của mỗi nhân sự.
image
TUYỂN DỤNG

Điều chúng tôi tìm kiếm?

image
Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân luôn nỗ lực cải tiến và sẵn sàng chinh phục thử thách, cùng hướng tới tính HIỆU QUẢ trong công việc và từ đó, nâng tầm năng lực và giá trị bản thân.
image
Chúng tôi mong đợi mỗi cá nhân thể hiện được tính cam kết, sự tuân thủ, đề cao tinh thần làm chủ công việc và dám chịu trách nhiệm.
image
Chúng tôi chào đón những nhân sự không ngừng học hỏi và nâng cao nghiệp vụ; từ đó, xây dựng phong thái và kĩ năng làm việc CHUYÊN NGHIỆP.
image

Bạn đã sẵn sàng gia nhập cùng chúng tôi?

image